Dydaktyka

Metody obliczeniowe

Metoda elementów skończonych w układach belkowych i ramowych plik pdf

Projekt nr 3 - obliczenie belki metodą elementów skończonych (MES)

W projektcie tym proszę jako schemat przyjąć tę samą belkę, która była liczona w MRS (projekt nr 1). W ten sposób będzie można porównać wyniki i wyciągnąć wnioski co do obu metod. W dyskretyzacji proszę przyjąć minimalną liczbę elementów i elementy skończone nie muszą być tej samej długości jak w podziale MRS.

Obliczenia pomocnicze wykonać w środowisku Matlab lub Octave.

Program Octave (bezpłatny odpowiednik programu Matlab): ściągnij plik instalacyjny ze strony https://www.gnu.org/software/octave/ lub skorzystaj bezpośrednio ze strony https://octave-online.net

Dynamika budowli (studia niestacjonarne)

Wykłady i ćwiczenia projektowe: plik1 plik2 plik3

Zagadnienie własne

Rozwiązać zagadnienie własne układu ramowego. Obliczenia wykonać w środowisku Matlab/Octave (z użyciem biblioteki Calfem - zob. niżej). Pokazać postacie drgań własnych i podać błędy wzgędne procentowe miedzy rozwiązaniem MES z wykorzystaniem dwóch metod tworzenia macierzy bezwładności: metoda funkcji kształtu (macierz konsystentna) i metoda mas skupionych.

Proszę przyjąć: a - liczba liter w imieniu, b - liczba liter w nazwisku, d - liczba liter w imieniu. Przekrój poprzeczny prostokątny $0.2 \times \unit[0.3]{m}$. Moduł Younga $E = \unit[32]{GPa}$. Gęstość betonu $\rho = \unit[2400]{kg/m^3}$. Obliczenia wykonać w środowisku Matlab lub Octave (szczegóły poniżej)

Numery schematów: schematy 1-48, schematy 49-96

Przykładowy plik wejściowy m-file

Biblioteka Calfem potrzebna do rozwiązania zagadnienia własnego: calfem.zip

Obliczenia w programie Matlab

Należy rozpakować katalog 'calfem' i umieścić w dowolnym miejscu na twardym dysku. Następnie należy po uruchomieniu Matlaba dodać miejsce, w którym znajduje się katalog 'calfem' klikając menu Plik, a następnie opcję 'Set path'. Tam dodajemy ścieżkę katalogu 'calfem' razem z podkatalogami.

Obliczenia w programie Octave (bezpłatny odpowiednik programu Matlab)

  • ściągnij plik instalacyjny ze strony https://www.gnu.org/software/octave/
  • dodaj ścieżkę do katalogu calfem np.: addpath("C:\\")
  • dodaj ścieżkę do katalogu z projektem np.: addpath("C:\")
  • uruchom plik wejściowy wpisując jego nazwę w oknie komend