Informacje ogólne

dr hab. inż. Seweryn KOKOT, profesor PO

e-mail: s.kokot at po.edu.pl, sewkokot at gmail.com

Praca

Od 2002 r. jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym (profesor PO od 2020 r.) na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej w Katedrze Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich.

Praca za granicą

2009-2012: 3-letni pobyt w Europejskim Laboratorium Badań Konstrukcji, Wspólnotowe Centrum Naukowe Komisji Europejskiej, Ispra, Włochy. Stypendium podoktoranckie - praca nad projektem: Odporność konstrukcji ramowych na obciążenia wyjątkowe.

2002-2003: 12-miesięczny pobyt na Stypendium Doktoranckim Marie-Curie w Europejskim Laboratorium Badań Konstrukcji, Wspólnotowe Centrum Naukowe Komisji Europejskiej, Ispra (koło Mediolanu), Włochy. Projekt: Wykrywanie uszkodzeń konstrukcji ramowych za pomocą pomiarów drgań.

Wykształcenie

2020: dr hab. inż., Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Opolska, Opole, rozprawa habilitacyjna pt.: "Progressive collapse of reinforced concrete frame structures under column removal" (Zjawisko postępującej katastrofy ramowych konstrukcji żelbetowych pod wpływem utraty słupa), Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2019.

2002-2007: dr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska, Opole, rozprawa doktorska pt.: Zastosowanie algorytmów genetycznych do identyfikacji rozkładów uszkodzeń w układach belkowo-ramowych poprzez pomiary ich drgań.

1997-2002: mgr inż., Wydział Budownictwa, Politechnika Opolska, Opole, specjalność: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, praca magisterska pt.: Redukcja drgań wysokich budynków poddanych działaniu wiatru z zastosowaniem strojonych tłumików masowych.

1993-1997: Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki [www] w Żorach [www1, www2].

Kursy i szkolenia

2008 VI: Udział w międzynarodowej szkole letniej nt. badań modelowych i w skali naturalnej dynamiki dużych konstrukcji, Otmuchów.

2005 X: Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym: Dynamic methods for damage detection in structures, Udine, Włochy.

2004 VII: Udział w międzynarodowej szkole letniej nt. badań modelowych i w skali naturalnej dynamiki dużych konstrukcji, Otmuchów.

2003 X: Udział w międzynarodowym kursie szkoleniowym: Identyfikacja parametrów matariałów i konstrukcji, Udine, Włochy.

2003: Roczny kurs języka włoskiego, Ispra, Włochy.

1999 X: Miesięczny kurs języka francuskiego, Grenoble, Francja.

Znajomość programów komputerowych

Analiza konstrukcji (statyka i dynamika): OpenSees (Tcl, Python), Cast3m, Calfem (Matlab/Octave, Python)

Języki programowania: Python (Numpy, Scipy, Matplotlib, Calfem, OpenSees), Matlab/Octave, LaTeX (Pstricks)

Systemy operacyjne: GNU/Linux (Debian, Archlinux), Windows

Zainteresowania naukowe

  • mechanika i dynamika konstrukcji (metody komputerowe)
  • wykrywanie i lokalizacja uszkodzeń w konstrukcjach inżynierskich [Publikacje]
  • komputerowe wspomaganie projektowania
  • metody optymalizacji (algorytmy genetyczne)